en
 
eIdentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3

Archiv sdělení

Ukončení platnosti certifikátu časové autority

Vážení klienti,

dne 23.4.2016 bude ukončena platnost certifikátu podřízené certifikační autority TSU1, která vydávala kvalifikovaná časová razítka. Tato autorita byla nahrazena novou časovou autoritou TSU2, jejíž certifikát je k dispozici ZDE

eIdentity a.s.

Výpadky telefonní linky

Vážení zákazníci,

z důvodů výpadků telefonní linky v naší lokalitě může být číslo 222 866 150 nedostupné. V případě, že se na toto telefonní číslo nemůžete dovolat, obraťte se na 602 661 776, které bude po dobu nefunkčnosti pvných linek k dispozici.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Nové certifikační politiky

Od 23.2.2009 se vydávají certifikáty podle nových certifikačních politik. Nové certifikační politiky zpřesňují způsoby dokládání identity osobními doklady a rozšiřují je o možnost použít u občanů ČR jako druhý doklad rodný list. Nové certifikační politiky jsou zveřejněny v sekci “Certifikační politiky“.

Náhrada certifikátů

Pro vytváření elektronického podpisu je možné po přechodnou dobu nadále používat algoritmus SHA-1, nejdéle však do 31. 12. 2010.
Společnost eIdentity a.s. po přechodnou dobu od počátku roku 2010 do uvolnění nového stromu certifikačních autorit vydávala certifikáty, které se budou zneplatňovat k 31.12.2010, tedy jejich doba platnosti bude kratší, než je v certifikátech uvedeno.
Všichni uživatelé, kterým byl vydán certifikát certifikační autoritou, kde "CN=ACAeID - Qualified Issuing Certificate (kvalifikovaný systémový certifikát vydávající CA)" od začátku roku 2010 do uvolnění nového stromu certifikačních autorit, mají nárok na bezplatné vydání dalšího certifikátu v době do konce roku 2010.
Každý podepisující nebo označující osoba bude o nabídce informována a obdrží kupón, který ji opravňuje požádat o stejnou službu zdarma, případně bude dohodnut jiný postup s odpovědnou osobou držitele certifikátu. Doporučujeme provést tento proces s dostatečným předstihem, aby bylo možné vydání realizovat elektronicky bez nutnosti návštěvy registračního místa.

Ukončení používání algoritmu SHA-1

Společnost eIdentity a.s. ukončila používání algoritmu SHA-1 při vydávání kvalifikovaných certifikátů k 31. 12. 2009.

Internet Explorer verze 11

Vážení klienti,

z důvodů aktualizací operačního systému Microsoft Windows dochází také k automatickým aktualizacím prohlížečů Internet Explorer na verzi 11. Aktualizace na tuto verzi bohužel obnáší odstranění nástrojů, kterých naše certifikační autorita využívala k vytváření elektronických podpisů u prodlužovaných žádostí a také u generování privátních klíčů certifikátů. Z tohoto důvodu není dočasně možné tuto verzi prohlížeče využívat k podávání žádostí.

Řešením situace může být dočasný přechod na starší verzi prohlížeče Internet Explorer 10 (popřípadě 9 nebo 8), která by se následně měla opět automaticky aktualizovat na verzi 11 nebo podání žádosti o certifikát v prohlížeči Mozilla Firefox (s přenesením Vašich osobních certifikátů do tohoto prohlížeče).

Za vzniklé komplikace se velice omlouváme.

Registrační místa

Pro ověření úplnosti, správnosti a pravdivosti uváděných údajů je nutná osobní návštěva na Registračním místě. V současné době provozujeme jedno pevné registrační místo na adrese sídla společnosti. Další registrační místa jsou mobilní a mohou poskytovat své služby po domluvě dle požadavků zákazníka.

Nová verze uživatelského rozhraní

Na základě připomínek našich uživatelů během ročního provozu, byla s novým rokem spuštěna pokročilejší verze rozhraní v uživatelské části aplikace. S případnými připomínkami a náměty nás neváhejte kontaktovat na info@eidentity.cz. Za veškeré náměty, vedoucí k dalšímu zkvalitňování aplikace, Vám předem děkujeme.

Zvýhodněné balíčky služeb

Do nabídky služeb společnosti eIdentity byly přidány zvýhodněné balíčky služeb. Kompletní nabídku včetně cen naleznete v ceníku služeb.

Žádost o balíček certifikátů

Dosud neregistrovaní uživatelé, kteří chtějí požádat o balíček kvalifikovaného a komerčního certifikátu, mohou použít zjednodušený proces žádosti.

Nový ceník

S účinností od 1. listopadu 2008 platí nové ceny za služby akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb eIdentity a.s.

Registrační místo na Praze 13

Nově bylo zřízeno další registrační místo v Městské části Prahy 13 na Slunečním náměstí 13/2580, Praha 5. Bližší informace o získání certifikátu touto cestou naleznete na adrese http://www.praha13.cz/default.aspx?Ido=992&sh=1812313275

Nevíte jak obnovit certifikát?

Podrobný návod k obnově certifikátu naleznete v sekci „Podpora uživatelů“.

Nemůžete si vzpomenout na Vaše přihlašovací jméno?

Nevadí. Pokud vlastníte komerční certifikát CCA eIdentity, můžete jej použít k jednoduššímu přístupu do svého účtu bez použití přihlašovacího jména a hesla. Komerční certifikát poznáte podle jeho vydavatele (CCA – Commercial Certificate Authority).

Praha 13 získala Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě za rok 2008

Gratulujeme Praze 13 a přejeme, aby byla příkladem dalším obcím, které se stejně jako Praha 13 snaží nacházet nové cesty ke zkvalitňování své práce a poskytování přínosných služeb občanům.

Číst celý článek, podrobné info na http://www.praha13.cz/.

© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena