en
 
eIdentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3

Popis komerčních služeb

Akreditované služby jsou definovány zákonem č. 227/2000 Sb. a týkají se kvalifikovaných resp. kvalifikovaných systémových certifikátů pro použití v oblasti elektronického podpisu resp. elektronických značek. Moderní elektronická komunikace však klade ještě další nároky na úroveň zabezpečení informací. Těmi mohou být např. požadavky na šifrování či identifikaci účastníků komunikace. Služby spojené s vydáváním komerčních certifikátů pro tyto oblasti poskytuje Komerční certifikační autorita eIdentity a.s. (CCA).

Komerční certifikační služby jsou zabezpečeny a poskytovány stejně kvalitně jako služby akreditované. Komerční certifikáty je však možné využít i pro ostatní případy využití certifikátů a mohou být vydány na míru jejich nasazení. To znamená, že například osoba musí mít pod svojí výhradní kontrolou data pro vytváření komerčních elektronických podpisů (při podepisování projevuje svoji vůli) a naopak např. data pro odšifrování může mít v držení (a řádně zabezpečená) navíc také organizace, jejíž data (tedy vlastně její majetek) jsou šifrována. To je velmi důležité, protože se pak může k datům dostat i v případě nespolupráce osoby, která data zašifrovala.

CCA poskytuje i služby vydání komerčních serverových certifikátů, které je možné využít pro realizaci zabezpečené komunikace protokolem SSL/TLS. Jedná se zejména o webové servery, servery elektronické pošty, VPN kanály, WiFi sítě a další zabezpečené komunikační protokoly.

Poskytování komerčních certifikačních služeb bude nabíhat postupně po spuštění akreditovaných certifikačních služeb.

Společnost eIdentity a.s. poskytuje také hosting či outsourcing komerčním certifikačním autoritám třetích stran.

Součástí nabídky komerčních služeb jsou i programátorské práce související s implementací systémů správy identit pro zákazníky využívající protokolů SAML, OpenID. V této oblasti tak dochází k zhodnocení rozsáhlých zkušeností z vývoje technologií provozované certifikační autority včetně vysokých nároků na zajištění bezpečnosti vývoje i provozu informačních systémů.

© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena