en
 
eIdentity a.s.
Vinohradská 184
130 00 Praha 3

Popis akreditovaných služeb

Zájemce o poskytnutí akreditované služby projde postupně procesem, který se skládá z několika fází.

Veškeré vyplňování požadovaných údajů je možné vykonat předem v klidu domova či z práce. Jedná se o jednoduchou webovou aplikaci, kde nejste honěni časem. Jediné, co potřebujete je internetový prohlížeč (Internet Explorer, Mozilla apod.), aktivní internetové připojení (jedná se o znakovou komunikaci bez nároku na vysokou propustnost připojení do Internetu) a pečlivost při vyplňování formulářů.

Rádi bychom, aby Vám při vyplňování údajů bylo vše jasné. K tomu slouží v jednotlivých formulářích popisy toho, co vyplňujete včetně vzoru vyplnění. Pokud přesto bude nějaký popis nesrozumitelný, můžete se obrátit na nás, rádi Vám pomůžeme a třeba i upravíme popis, aby příště už bylo jasno.

Přesná pravidla jsou uvedena v odpovídající certifikační politice.

Pořízení certifikátu

1. fáze - Vytvoření zákaznického účtu


Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete se stát naším klientem, klikněte na odkaz Registrace v horním menu.

Nejprve nám sdělíte své jméno a příjmení, zvolíte si svoje přihlašovací jméno ke svému zákaznickému účtu a určíte emailovou adresu, ke které máte výhradní právo přístupu. Na tuto elektronickou adresu Vám totiž budeme zasílat osobní korespondenci v souvislosti s poskytováním služeb (smlouvy, výzvy, upozornění apod.). Hned první zpráva, která Vám na tuto adresu dojde, bude heslo pro přihlášení do svého účtu a jistě nechcete, aby se tato informace ocitla v nepovolaných rukou.

Nyní máte k dispozici přihlašovací jméno (sám jste si ho zvolil(a)) a heslo (je uvedeno v emailu) a můžete se přihlásit do svého účtu. Budete ale vyzváni k doplnění i ostatních údajů, které jsou vyžadovány pro poskytování služeb. Prosíme ještě jednou o pečlivost, aby uváděné údaje přesně odpovídaly dokladům, kterými budete jejich správnost později prokazovat.

2. fáze - Zákaznický účet

Do této fáze se dostanete kliknutím na odkaz Přihlášení v horním menu.

Váš zákaznický účet obsahuje Vaše údaje, seznam rozpracovaných objednávek služeb a seznam poskytnutých služeb s možností jejich objednání. Součástí seznamu jsou i informace o stavu, ve kterém se ta která položka nachází. U seznamu vašich vydaných certifikátů je např. uvedeno zda je certifikát platný či byl zneplatněn, u rozpracovaných žádostí je uvedeno, zda se např. čeká na provedení formální kontroly či na okamžik připsání platby na účet apod. Zde také můžete požádat o zneplatnění certifikátu, o změnu nějakých osobních údajů či můžete údaje doplnit o další emailovou adresu (nyní už to může být i sdílená několika osobami - např. elektronická podatelna úřadu) anebo můžete uvést svoji pracovní pozici v organizaci apod.

3. fáze - Objednání služby

V této fázi sestavujete požadované údaje podle druhu objednané služby, doplňujete případně další požadované informace a postupujete podle dalších pokynů. Vaše žádost je formálně zkontrolována, případné nedostatky je možné odstranit. Pokud jste si jisti, že jste vše správně, pravdivě a úplně vyplnili, předáte žádost k dalšímu zpracování. Dostanete k vyjádření návrh smlouvy a budete vyzváni k zálohové platbě za odebranou službu. Po odsouhlasení smlouvy a přípisu platby na náš účet se uvolní možnost generování páru klíčů a volba termínu vaší návštěvy na Registračním místě. Naší snahou je, aby doba, kdy se ve vašem systému vyskytuje pár klíčů bez certifikátu, byla co nejkratší. V této době také nedoporučujeme provádět aktualizaci systému či produktu, který spravuje úložiště klíčů.

4. fáze - Návštěva Registračního místa

Při návštěvě Registračního místa doložíte, že Vámi uváděné údaje jsou pravdivé, úplné a přesné. Při procesu na Registračním místě si též pořídíme kopie dokladů nebo dokumentů či nám zůstanou jejich originály, kterými se údaje dokládaly. Pokud si je Operátor registračního místa jist správným doložením a podepíšete smlouvu o poskytování služby a případně další požadované dokumenty, bude Vám ihned vystaven a předán certifikát. Certifikát bude pro vás v elektronické formě k dispozici také ve vašem zákaznickém účtu. Protože zde již nedochází k vkládání údajů (všechny jsou již vyplněny předem), bude vaše návštěva opravdu krátká.

Pořízení časových razítek

Registrovaní uživatelé – fyzické osoby

V případě nové registrace či obnovy certifikátu je možné si v rámci zákaznického účtu z nabídky Služby objednat balíček kvalifikovaných časových razítek. Aktuální cenové informace naleznete v záložce Ceny služeb.

Organizace – právnické osoby

Podrobné informace naleznete na stránce Popis služby kvalifikovaných časových razítek.
V případě zájmu o poskytnutí kvalifikovaných časových razítek se prosím obraťte se svoji žádostí na náš kontaktní email: info@eidentity.cz , případně info@ei.cz.

© eIdentity a.s. Všechna práva vyhrazena